Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1 . SATICI:

Ünvanı : İstasyon Outlet – Ziya Sümer

Adresi : Tepecik Mah.No:77/D Uçak Petrol Ofisi İçi Seferihisar/İZMİR

Telefon : 0543 7931460

E-posta : ziyasumer@hotmail.com

Mersis No :

1.2.ALICI

Adı Soyadı / Ünvanı :

Adresi :

Telefon :

E-posta :

MADDE 2 – KONU

İş bu sözleşmenin konusu, ALICI’nın, SATICI ‘ya ait www.istasyonoutlet.com internet sitesinden

elektronik ortamda siparişini yaptığı internet sitesinde nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve

teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması  Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler

Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TEMEL NİTELİKLERİ VE BEDELİ

3.1- Ürünler:

Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Aroması/Rengi, Vergiler Dahil Satış Bedeli, yapılan

indirimler ve kargo ücreti www.istasyonoutlet.com internet sitesinde belirtildiği gibidir.

3.2-Ödeme Şekli ve Planı:

3.2.1.   Ödemeler, sanal Pos uygulaması üzerinden kredi kartı ile peşin veya taksitli olarak, Havale/EFT

yoluyla, kapıda nakit veya kredi kartı ile ödeme şeklinde yapılabilir.

3.2.2.   ALICI’nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit

biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan

sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme

hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve

ödemelerini takip edebilir.

3.2.3.   ALICI, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili

hükümlerin banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan

ve taahhüt eder.

3.2.4.   ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli

sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen

durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade edilecektir ve iade

prosedürü aşağıda şekilde gerçekleşecektir:

ALICI ürünü kaç taksitle aldıysa, bankası da tüketiciye bedelin geri ödemesini aynı şekilde o sayıda

taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra Banka

poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil

tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, hamil taraf hesaplarına Banka

tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile

kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde

ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri

sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

3.2.5 Siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili ödeme tüm masraflarla

birlikte ALICI’ya yapılan ödeme kanalı aracılığı ile iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI

hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için

SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI

tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının

gecikebileceğini şimdiden kabul etmektedir.

3.2.6 Kapıdan ödeme ile havale/EFT ödeme seçeneklerinde iade ALICI’dan banka hesap bilgileri

istenerek, ALICI’nın belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin

adına olması şarttır) 14 gün içerisinde havale veya EFT şeklinde yapılacaktır.

3.3- Teslimat Şekli ve Adresi:

3.3.1.   Malın teslimatı; Mesafeli Satış Sözleşmesinin elektronik ortamda onaylanması ve satış

bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır.

SATICI Ürünü, ALICI tarafından Ürünün sipariş edilmesinden itibaren taahhüt edilen kargoya teslim ve

kargo firmasının teslim süresi içinde teslim eder. Ürününün teslim edilmesi anına kadar tüm

sorumluluk SATICI’ya aittir. Herhangi bir nedenle ALICI tarafından ürün bedeli ödenmez veya yapılan

ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI Ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulur.

3.3.2.   Ürün teslimi SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketlerinden biri aracılığı ile yapılır. Teslimat

masrafları ALICI’ya aittir. Kargo bedeli olması halinde ürün bedeline ilave olarak sipariş toplam tutarına

eklenir ve ALICI tarafından ödenir. Ödeme şekli olarak kapıdan ödeme seçeneğinin tercih edilmesi

halinde ALICI yukarıda belirtilen tutardaki kapıdan tahsilat ücretini ödemekle yükümlüdür.

3.3.3. Ürün teslimi, ALICI’nın tercihine göre, ALICI’nın yukarıda belirtilen adresinde elden teslim

edilecek veya ALICI tarafından talep edilen kargo şubesinden teslim alınacaktır. Teslim anında

ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine

getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her

türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya geri iade

edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI’ya aittir.

Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek

kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, www.istasyonoutlet.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış

fiyatı ve ödeme sekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda

gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- SATICI, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim

edilmesinden sorumludur.

4.3- ALICI, Sözleşme konusu Ürünü teslim almadan önce gerekli kontrolleri yapacak; ezik, kırık,

ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan

 

ürünün hasarsız ve sağlam olduğu ALICI tarafından kabul edilmiş sayılır. Teslimden sonra ürünün

özenle korunması ALICI’ya aittir.

4.4- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir

şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya

finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması

kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya

aittir.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren

14 gün içinde malı reddederek cayma hakkına sahiptir. Cayma bildiriminin SATICI’ya ulaştığı tarihten

itibaren 14 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün

SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi ile iade edilmesi gerekir. ALICI’ya iade için herhangi bir kargo şirketi

bilgisinin sunulmadığı veya adresinde söz konusu taşıyıcının şubesinin bulunmadığı haller dahil olmak

üzere SATICI, ALICI’dan hangi ad altında olursa olsun iade masrafı talep edemez. SATICI ilave hiçbir

masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen ürünü ALICI’dan almakla yükümlüdür. İade hallerinde,

ALICI Ürünle beraber iade edilecek olan fatura üzerinde yer alan iade ile ilgili bölümü doldurarak

imzalamalıdır. Faturası kurumlar adına düzenlenen siparişlere ait iadeler ancak ilgili kurumun İade

Faturası kesmesi halinde kabul edilecektir. ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği

tarihten itibaren on gün içinde malı SATICI’ya geri göndermek zorundadır.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım

tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme

ihtimali olan ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve

ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

MADDE 7 – SÖZLEŞMENİN İFASI

SATICI, işbu Sözleşme tahtındaki edimlerini Madde 3 uyarınca yerine getirir. Ancak sipariş konusu mal

veya hizmetin ALICI’ya teslim edilmesinin imkânsızlaşması nedeniyle (yangın, deprem, sel baskını gibi

doğa olayları da dahil olmak üzere mücbir sebep sayılabilecek diğer hallerde) SATICI’nın sözleşme

konusu yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde SATICI bu durumu 3 gün içerisinde ALICI’ya

bildirmeyi taahhüt eder. Bu durumda, SATICI sözleşmeyi derhal fesih etme hakkına haiz olup, ALICI’nın

sipariş verdiği ürünün bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri en geç 14 gün içerisinde

ALICI’ya geri iade etmeyi taahhüt eder.

MADDE 8 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller

dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın

defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında ve sunucularında tuttuğu her türlü elektronik bilgi ve

bilgisayar kayıtlarının, Taraflar açısından bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu

maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde

olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 9 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici

Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 10 – YÜRÜRLÜK

10 (on) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, ALICI tarafından elektronik ortamda

onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

 

SATICI

Ünvanı : İstasyon Outlet – Ziya Sümer

Adresi : Tepecik Mah.No:77/D Uçak Petrol Ofisi İçi Seferihisar/İZMİR

Telefon : 0543 7931460

E-posta : ziyasumer@hotmail.com

Mersis No :

ALICI

Adı Soyadı / Ünvanı :

Adresi :

Telefon :

E-posta :