Gizlilik ve Kullanım Koşulları

Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır: 

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (istasyonoutlet.com) Tepecik Mah.No:77/D Uçak Petrol Ofisi İçi Seferihisar/İZMİR  

Türkiye adresindeki İstasyon Outlet – Ziya Sümer

firmasının (Firma) malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (Kullanıcı) Sitede

sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten

yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme

imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu

sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul

etmiş sayılırsınız. İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler

yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri

eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine

getireceklerini beyan ederler.

Sorumluluklar

1.1. Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her

zaman saklı tutar.

1.2. Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını

kabul ve taahhüt eder.

1.3. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak

kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde

bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını,

hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

1.4. Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya

iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. kişilerin haklarını zedeleyen,

yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı,

yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi

halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda “Site” yetkilileri, bu tür

hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple

yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma

hakkını saklı tutar.

1.5. Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi

sorumluluğundadır.

Fikri Mülkiyet Hakları

2.1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi

tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen

ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret

edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları

konusunda hiçbir hak vermez.

2.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz,

sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde

izinsiz olarak kullanılamaz.

Gizli Bilgi

3.1. Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. kişilere açıklamayacaktır.

Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi

Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’

olarak anılacaktır.

3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama

faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın

kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı

bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel

bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve

kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi

halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama

yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Garanti Vermeme

İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ

ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER

“OLDUĞU GİBİ” VE “MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE

PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME

KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER

VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER

DAHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR

GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.